"ตั๊น จิตภัสร์" กมธ.ตำรวจ ลงพื้นที่ 3 ร.ร.ตชด. ประจวบฯ

 

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2564  นางสาวจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ตชด. พล.ต.ต.ณัฐ สิงห์อุดม รอง ผบช.ตชด. พ.ต.อ.ภูมิชาย พันธ์กล้า ผกก.ตชด.14 นายประมวล พงศ์ถาวราเดช ส.ส ประจวบคีรีขันธ์ เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ ได้เดินทางไปยัง ศกร. ตชด. บ้านคีรีล้อม อ. บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร.ร.ตชด.นเรศวรป่าละอู อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ รร.ตชด.บ้านปาเกอะญอ (อินทรีอาสา ศกร) อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา พร้อมมอบแอลกอฮอล์สเปรย์ หน้ากากอนามัย และอาหารกลางวันอีกด้วย อีกทั้งในวันนี้ยังได้รับความร่วมมือจากเกษตรและประมงจังหวัด ในการมอบพันธุ์ปลานิล พันธุ์ปลาดุก เมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์ไม้ ปุ๋ยคอก ท่อน้ำวางระบบ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกด้วย

 

พล.ต.ท. วิชิต ปักษา ผบช.ตชด. กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมรับฟังการบรรยายสรุปร่วมกับ กมธ.ตำรวจฯ ในวันนี้ ซึ่งจะได้เห็นสภาพและปัญหาที่แท้จริง ซึ่ง ร.ร. ตชด. จะไม่ได้ให้แค่การศึกษาเท่านั้น ครูจะต้องเป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชน เพื่อขยายผลสู่ชุมชน อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ ร.ร.ตชด. เป็นศูนย์บริการความรู้สู่ชุมชนต่อไป

 

 

นางสาวจิตภัสร์ กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจาก นายนิโรธ สุนทรเลขา ประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนฯ ให้เดินทางมาเยี่ยม และรับทราบเกี่ยวกับ การดำเนินงานของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้งสามแห่ง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งที่ผ่านมาในงบประมาณปี 64 ได้อภิปรายในส่วนของค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก ของ ร.ร.ตชด. ในวุฒิ ป.ตรี จาก 9,000 บาท เพิ่มเป็น 12,000 ต่อเดือน ต่ำกว่าวุฒิ ป.ตรี เพิ่มเป็น 9,000 บาท ซึ่งสภาได้อนุมัติงบ ทำการเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อย นอกเหนือจากนี้ หลายโรงเรียน ยังขาดในเรื่องอุปกรณ์ปฐมพยาบาล โดยจะนำเสนอรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในเรื่อง “โครงการ สุขศาลา” ซึ่งทุกโรงเรียนจะได้รับอุปกรณ์ปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน ให้ครบทุกโรงเรียน

 

ในส่วนของค่าอาหารสำหรับนักเรียนประจำ ในวันเสาร์ - อาทิตย์ จะเพิ่มค่าอาหารเป็น 3 มื้อ / 20 บาท และเด็กไม่ประจำ 1 มื้อ / 20 บาท โดยในงบประมาณปี 65 จะผลักดัน งบประมาณให้ เทียบเท่า สพฐ. และจะเพิ่มมื้อเช้าและเที่ยงสำหรับเด็กไม่ประจำอีกด้วย นอกจากนี้ จากการที่ได้มารับฟังปัญหา ของ ร.ร ตชด. ที่ผ่านมา ยังการขาดแคลนรถยนต์ที่สามารถเข้าไปพื้นที่ที่ยากลำบาก การขาดแคลนกำลังพล การบรรจุผู้ดูแลเด็ก สวัสดิการเป็นข้าราชการตำรวจ การบรรจุผู้ดูแลเด็ก เป็นต้น

 

 

ปัจจุบัน คณะ กมธ. การตำรวจ สภาผู้แทนฯ จะการทำงานเชิงรุก “ไม่รับฟังปัญหา อย่างเดียว” แต่จะดำเนินการประสานงาน ช่วยเหลือ “ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม” และจะพยายามผลักดันอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง คณะ กมธ. การตำรวจ สภาผู้แทนฯ ตระหนักถึงความสำคัญของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการป้องกันประเทศการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดน อีกทั้ง ยังมีภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ภารกิจการ แก้ไขปัญหาการขาดโอกาสของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร หรือพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคงให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค โดยเฉพาะครูตำรวจตระเวนชายแดน ที่อุทิศตน อุทิศเวลาทำงาน ในการให้ความรู้ อบรม สั่งสอนเด็กและเยาวชน เพื่อที่จะได้เป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมืองในอนาคต