สภาฯตีตกญัตติสอบสรรหาส.ว. ชี้ตรวจสอบอำนาจคสช.ไม่ได้

 

นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นญัตติให้ตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบกระบวนการสรรหาส.ว. ว่า ในฐานะผู้รับผิดชอบกลั่นกรองเรื่องการยื่นญัตติและตั้งกระทู้ต่างๆได้มอบให้ฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรไปกลั่นกรองญัตติดังกล่าว อย่างละเอียดรอบคอบแล้ว ได้ข้อสรุปว่า ไม่สามารถตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบกระบวนการสรรหาส.ว.เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาฯตามที่ฝ่ายค้านร้องขอมาได้ เพราะกระบวนการสรรหาส.ว.เป็นอำนาจของคสช.ที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังอยู่นอกเหนืออำนาจที่สภาฯจะไปตรวจสอบได้ เพราะหน้าที่ของสภาฯคือการตรวจสอบกระบวนการทำงานของรัฐบาล แต่คสช.ไม่ใช่รัฐบาล จึงไม่สามารถไปตรวจสอบได้ ยืนยันว่า ได้ตรวจสอบอย่างรอบคอบ โดยยึดตามข้อกฎหมายแล้วพบว่า ไม่สามารถทำได้ ไม่เกี่ยวกับการเกรงใจไม่กล้าตรวจสอบคสช. การทำงานของสภาฯจะเกรงใจใครไม่ได้ ต้องยึดตามกฎหมาย ได้แจ้งเรื่องนี้ให้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรทราบแล้ว นายชวนแจ้งว่า ถ้ามีข้อกฎหมายและข้อบังคับรองรับก็ให้ยึดตามเนื้อหาที่เจ้าหน้าที่เสนอมา

 

ที่มา INN