ข่าวเด่นเกาะกระแส

เปิดมาตรการช่วยเหลือ "ผู้ประกอบการ" ได้รับผลกระทบโควิด-19

  เปิดมาตรการช่วยเหลือ "ผู้ประกอบการ" ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ....................................................... 1. เพิ่มสภาพคล่อง 1 หมื่นล้านบาท ให้เอสเอ็มอีแบงก์ปล่อยกู้ ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 2 ลดภาระผู้ประกอบการ ยืดการเสียภาษีนิติบุคคล ขยายเวลาได้ 30 ก.ย. 2563 3. ยืดเวลาการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 4 . เลื่อนเก็บภาษีสรรพสามิต สถานประกอบการที่ต้องเสีย เป็นเวลา 3 เดือน 5. ขยายเวลาการชำระภาษีให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมสินค้าน้ำมันและ ผลิตภัณฑ์จากต้องจ่ายภายใน 10 วัน หลังจำหน่าย ให้เสียทุกวันที่ 15 ของทุกเดือนถัดไป 6. ยกเว้นภาษีศุลกากรการนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการรักษาป้องกันโควิด-19 เป็นเวลา 6 เดือน อ่านต่อ .... เปิดมาตรการช่วยเหลือ "ผู้ประกอบการ" ได้รับผลกระทบโควิด-19 https://bit.ly/2WJd8yz เปิดมาตรการช่วยเหลือ "แรงงาน" ได้รับผลกระทบโควิด-19 https://bit.ly/2WV00Xp      

อ่านเพิ่มเติม