ข่าวเด่นเกาะกระแส

สงขลาประกาศล็อคดาวน์!

  สงขลาประกาศล็อคดาวน์! ติดเชื้อโควิด 6 ราย 24 มีนาคม 2563 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 6/2563 เพื่อติดตามสถานการณ์และมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)   โดยล่าสุดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาได้รายงานสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  ของจังหวัดสงขลา พบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 6 ราย ทั้งหมดกลับจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่สาธารณรัฐมาเลเซีย  ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค (สะสม) 210 ราย  โดยผลการตรวจไม่พบเชื้อ 190 ราย รอผลตรวจรอบแรก 2 ราย และรอผลตรวจยืนยันรอบที่ 2 จากส่วนกลาง 12 ราย เป็นชาวจังหวัดสงขลา 7 รายและต่างจังหวัดอีก 5 ราย ล่าสุดจังหวัดสงขลาได้ประกาศล็อคดาวน์แล้ว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงนามคำสั่ง เรื่อง "สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว" ที่มีความสุ่มเสี่ยง เช่น ร้านอาหารรวมถึงอาหารที่อยู่ในคูหารถเข็น และแผงลอยจำหน่ายอาหาร และร้านเครื่องดื่มโดยเปิดให้เฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อบริโภคที่อื่นรวมถึงห้างสรรพสินค้า ยกเว้นซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และตลาดและตลาดนัดให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารสดอาหารแห้งอาหารปรุงสำเร็จเพื่อนำกลับไปอื่น

อ่านเพิ่มเติม